Početak priprema 08. avgusta!

Početak priprema 08. avgusta!

U ponedeljak, 08. avgusta 2016. godine, u Velikom parku ispred dvorane zakazan je sastanak za sve članove kluba, igrače i trenere koji treniraju u svim uzrasnim kategorijama. Sastanak počinje u 18,00 časova.

Na sastanku nije potrebna sportska oprema. Igračima će biti prezentovan plan i program rada u toku priprema za narednu takmičarsku sezonu, kao i obeveze prema takmičenjima koja su prijavljena.

Sastanak je obavezan!

Podelite vesti!